Ομιλία ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας μίλησε σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του ΑΝΥΕΘΑ έχει ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Άμυνα και Οικονομία αποτελούν διαχρονικά τους κεντρικούς πυλώνες ισχύος των σύγχρονων κρατών. Αποτελούν αλληλένδετες έννοιες και αλληλοτροφοδοτούμενες λειτουργίες που εδράζονται στον σκληρό πυρήνα του κράτους και των όποιων υπερκρατικών οργανισμών και συνασπισμών.

Η άμυνα πατάει στις δυνατότητες που της παρέχει η οικονομία, ενώ η οικονομία αναπτύσσεται στο περιβάλλον που διαμορφώνει η άμυνα. Και οι δύο εξελίσσονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι όποιες μεταβολές τους αποτυπώνουν τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Οι διεθνοποιημένες δομές σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και οι διακρατικές συνεργασίες σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, συνθέτουν το νέο σκηνικό άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, νέες απειλές εμφανίζονται στο προσκήνιο αλλά και νέες προκλήσεις προβάλλουν.

Σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον σχηματοποιείται μια δυναμική, με δύο αντίρροπες δυνάμεις:

Η μία, η συντηρητική εκδοχή, κατευθύνει σ’ ένα είδος στρατιωτικοποίησης των διεθνών σχέσεων, ενώ η άλλη κινείται σε μια αντίληψη πολιτικοποίησης των στρατιωτικών συμμαχιών, με άμεση προβολή στο επίπεδο της οικονομίας. Η δεύτερη περίπτωση, κάτω από προϋποθέσεις, μπορεί να έχει και προοδευτικό πρόσημο, να υπηρετεί δηλαδή τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Για την αποφυγή στρεβλώσεων –αυτό άλλωστε υπαγορεύουν η Δημοκρατία και οι αρχές της- είναι αναγκαίο οι στρατιωτικές δομές να μην καθορίζουν, αλλά να υπηρετούν την πολιτική. Να υπηρετούν πολιτικές ασφάλειας και σταθερότητας, πολιτικές που συμβάλλουν στην δημιουργία ενός διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας και άμυνας, ευνοώντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη των κρατών και την εξέλιξη των κοινωνιών.

Η παραπάνω παραδοχή ορίζει και τις προτεραιότητες που θέτουμε:

Προτεραιότητά μας λοιπόν πρέπει να είναι ένα ειρηνικό και ασφαλές διεθνές περιβάλλον, με δημοκρατία και οικονομική ανάπτυξη που θα τείνει στην άμβλυνση των ανισοτήτων. Είναι σαφές πως η αντίληψη αυτή κινείται στον αντίποδα του νεοφελελευθερισμού, ο οποίος υπαγορεύει την επιβολή της οικονομίας στην πολιτική και κοινωνία και περιορίζει τη δημοκρατία μόνο στο πεδίο της οικονομίας, αποσυνδέοντάς την από τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων.

Το δίλημμα “ασφάλεια ή δημοκρατία”, που τίθεται από ορισμένους, είναι ψευδεπίγραφο. Η ασφάλεια εγγυάται τη δημοκρατία και η δημοκρατία δίνει περιεχόμενο στην ασφάλεια, προσανατολίζοντάς την στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας.

Το ζητούμενο, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να διακρίνουμε το στόχο, τον προορισμό και να χαράξουμε πορεία αξιοποιώντας τα αντίστοιχα μέσα. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη που παράγει δικαιοσύνη και ευημερία στους λαούς. Που αξιοποιεί τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας για τον άνθρωπο, με τρόπο ισόρροπο για τον πλανήτη μας και τις ανθρώπινες κοινωνίες, ώστε να διασφαλίζεται και όχι να υπονομεύεται το μέλλον.

Η Ελλάδα, μια χώρα που συνιστά πόλο γεωπολιτικής σταθερότητας, βρίσκεται σε μια περιοχή που περιβάλλεται από εστίες αστάθειας αλλά και πολεμικών εντάσεων. Είμαστε μια χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο δύο διεθνών κρίσεων και τις αντιμετώπισε και τις δύο με επιτυχία: Την οικονομική και την προσφυγική κρίση.

Στο οικονομικό σκέλος, ήδη βρισκόμαστε σε τροχιά ανάπτυξης και διαμορφώνουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο φιλικό προς τους επενδυτές, αλλά και κοινωνικά δίκαιο.

Ως προς την προσφυγική-μεταναστευτική κρίση, μόνη πραγματική λύση είναι να σταματήσουν οι πόλεμοι και ταυτόχρονα οι χώρες που έχουν ένα υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης να χτίσουν γέφυρες ανάπτυξης με τις χώρες που υστερούν οικονομικά, αντί να ορθώνουν τείχη αποκλεισμού προς τους ανθρώπους.

Κυρίες και κύριοι,

Η εποχή μας διακρίνεται για την πολυεπίπεδη κινητικότητα και διαδραστικότητα σε όλους τους τομείς. Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της επιστήμης και της εξειδίκευσης, αλλά και της σύζευξης επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων. Είναι αυτό που σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων το αποκαλούμε διακλαδικότητα και σε επιστημονικό επίπεδο διεπιστημονική προσέγγιση.

Είναι κοινό μυστικό πως στις σύγχρονες συνθήκες, όπως δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στους επιμέρους επιστημονικούς τομείς, δεν υπάρχουν ούτε στην οικονομία, ούτε βέβαια στη βιομηχανία, όπως δεν υπάρχουν και γεωγραφικά όρια.

Ειδικότερα, η αμυντική βιομηχανία με την ανάπτυξή της και τη διεύρυνση των πεδίων δράσης της, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση περνάει μέσα και από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η σχέση αυτή δεν είναι μονοσήμαντη, όπως δεν είναι και ξεκομμένη από το όλον της κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά το χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, το ζητούμενο είναι να αυξηθεί η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, κρατικής και ιδιωτικής, στην κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτόχρονα να βοηθηθεί ο εξαγωγικός της χαρακτήρας.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας αποκτήσαμε Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, η οποία σε επίπεδο σχεδιασμού και θεσμοθέτησης έχει προχωρήσει, δίνοντάς μας και τις κατευθύνσεις για τα παραπέρα βήματα.

Προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη των σημερινών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και η διερεύνηση της κάλυψης των μελλοντικών τους αναγκών, μέσα σε ένα πλαίσιο διαρκώς αυξανόμενης ελληνικής προστιθέμενης αξίας και απόκτησης τεχνογνωσίας για την εγχώρια βιομηχανία.

Χρειαζόμαστε την αμυντική βιομηχανία, από τη μια μεριά της αυτονομίας αλλά και από τη μεριά της συμπληρωματικότητας. Αυτή είναι η χρυσή τομή για οικονομίες του δικού μας μεγέθους.

Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, αποτελεί μια υπαρκτή παραγωγική δύναμη με προοπτικές ανάπτυξης στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα μας. Είναι ένας δυναμικός κλάδος που όχι απλά είναι βιώσιμος, αλλά εμφανίζει αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα και έχει μεγάλες προοπτικές διείσδυσης στις διεθνείς αγορές.

Η εξωστρέφεια είναι όρος επιβίωσης της αμυντικής βιομηχανίας. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη δημιουργία κοινοπραξιών ελληνικών εταιρειών για να παίρνουν μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στηρίζουμε μεμονωμένες αλλά και συλλογικές προσπάθειες με πολλαπλούς τρόπους.

Φίλες και φίλοι,

Όταν μιλάμε για την Άμυνα και την οικονομία, δεν σημαίνει ότι είμαστε με τον πόλεμο ή με τον χωρίς όρια και αρχές οικονομικό ανταγωνισμό. Η Άμυνα πρέπει να υπηρετεί την ειρήνη ως δύναμη αποτροπής και η οικονομία να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας για αναπτυξιακή προοπτική.

Εύχομαι και ελπίζω, να έρθει η ώρα, μετά από τόσους αιώνες αιματηρής ανθρώπινης ιστορίας, όπου οι πόλεμοι θα μπορούσαν να γίνουν παρελθόν ή έστω αν δεν γίνουν παρελθόν, να γίνει παρελθόν ο πόλεμος με τη μορφή της αιματηρής αναμέτρησης. Είναι μια ευχή που πρέπει να συμβάλλουν όλοι.

Αυτό θα είναι μια κατάκτηση του πολιτισμού μας, ένα τεράστιο βήμα της ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν από τους Δελφούς την κοιτίδα της Δελφικής Αμφικτυονίας, μετά από περίπου 2.700 χρόνια από την πρώτη σύγκλησή της, ας στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης, ειρηνικής συνύπαρξης και συνανάπτυξης των λαών και όλων των χωρών του κόσμου, χωρίς πολέμους και με αμοιβαίο σεβασμό του δικαιώματος κάθε χώρας, κάθε λαού, κάθε πληθυσμιακής ομάδας, κάθε ανθρώπου».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s